***** СЛАВЯНСКОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ И ИСКУССТВО / SLAVIC LINGUISTICS AND ART *****

недеља, 18. новембар 2012.

МЕЖДУНАРОДНА ЛЯТНА КВАЛИФИКАЦИОННА ШКОЛА (ВАРНА, БЪЛГАРИЯ)


  

 IV Международна лятна квалификационна школа "Съвременни педагогически технологии в обучението по руски език като чужд" (2012)

Published on 13 Aug 2012 by ВСУ "Черноризец Храбър"


КРУГЫЙ СТОЛ "МЫ - ВАЖНАЯ ЧАСТЬ РУССКОГО МИРА"Кръгла маса с д-р Почеканска и доц. д-р Шамонина (Варна, България, 2012)

Published on 13 Aug 2012 by ВСУ "Черноризец Храбър"


СЪВРЕМЕННИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО РУСКИ ЕЗИК КАТО ЧУЖДИнтервюта с преподаватели, участвали в IV-тата Международна лятна квалификационна школа "Съвременни педагогически технологии в обучението по руски език като чужд" (Варна, 2012)

Published on 22 Aug 2012 by ВСУ "Черноризец Храбър"

Нема коментара:

Постави коментар

Напомена: Само члан овог блога може да постави коментар.