***** СЛАВЯНСКОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ И ИСКУССТВО / SLAVIC LINGUISTICS AND ART *****

недеља, 16. септембар 2012.

ИНТЕРВЈУ СО АКАДЕМИК ZUZANNA TOPOLIŃSKA (СКОПЈЕ)  Акад. Зузана Тополињска е полонист, македонист, раководител на Истражувачки центар за ареална лингвистика при МАНУ (МТВ, 2005).

Uploaded on 11 Jan 2011 by ....MACEDONIA...


 ИНТЕРВЈУ СО АКАДЕМИК БЛАЖЕ КОНЕСКИ (СКОПЈЕ)Акад. Блаже Конески (1921-1993) е втемелувач и еден од кодификаторите на современиот македонски литературен јазик (МТВ).

Uploaded on 10 Jan 2011 by ...MACEDONIA...

Нема коментара:

Постави коментар

Напомена: Само члан овог блога може да постави коментар.