***** СЛАВЯНСКОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ И ИСКУССТВО / SLAVIC LINGUISTICS AND ART *****

субота, 27. септембар 2014.

ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ КОНТАКТОЛОГИЯ


УЛОГА ИСТАКНУТЕ ЛИЧНОСТИ У ЈЕЗИЧКИМ КОНТАКТИМА  

Неколико примера језичког утицаја Стефана Верковића у ХІХ веку 
(према Б. Конеском)


 • Лингвистичка контактологија проучава лингвистичке и екстралингвистичке аспекте страних језичких утицаја и језичких контаката.
 • О улози језичке личности са престижом у македонско-српским (српскохрватским, терминологија Б. Конеског) у ХІХ веку посвећен је рад "Језички утицај Стефана Верковића на његове кореспонденте у Македонији" академика Блажа Конеског из Скопља. Чланак је објављен 1984-1985. године у "Зборнику Матице српске за филологију и лингвистику", бр. XXVII-XXVIII (Нови Сад, стр. 363-365).
 • Екстралингвистички аспекати језичких контаката који се фрагментарно разматрају у овом чланку (наводимо само неке): 
 1. Биографија утицајне личности језика даваоца (детаљну биографију Стефана Верковића, кореспондентнoг члана Друштва српске словесности, дописног члана Српског ученог друштва и почасног члана Српске краљевске академије, учесника тајних мисија српске владе у различитим крајевима, укључујући и крајеве под Турском, објавио је, између осталих, Љ. Доклетић у "Radovima Zavoda za hrvatsku povijest" 1981. године);
 2. Биографија истакнуте личности језика примаоца (на пример, детаљи из биографије Христодула Божикова, учитеља  из солунског села Висока; он је најближи Верковићев пријатељ са којим се дописивао, "изврстан записивач народних приповедака" - оцена Б. Конеског);
 3. Психолингвистички аспекти језичких контаката (ставови према мешању језика, позајмљивању, билингвизму; предиспозиције за билингвизам; ниво знања језика у контакту; редослед учења језика; значај животне доби и емоционалних фактора за језичке контакте и др.; лојалност појединца према другом појединцу - Б. Конески истиче да је у писмима приметно "равнање у језичком погледу према Верковићу");
 4. Социолингвистички аспекти језичких контаката (однос социјалне групе према употреби србизама / сербокроатизама; значај личних контаката и угледа истакнуте особе језика даваоца са носиоцима језика примаоца и др.);
 5. Географски аспект језичких контаката (непостојање територијалних додира између језичких заједница у контакту; С. Верковић, према Б. Конеском, "делује изван своје матице, у једној новој, географски и лингвистички удаљеној средини");
 6. Временско трајање контаката (србизми / сербокроатизми се, примера ради, срећу у записима народних приповедака из солунског краја који су настали око 1863. године);    


Село Висока у данашњој Грчкој (Википедија)


Пример савремених екстралингвистичких утицаја у медијима. Дарко Илиевски и Никола Пауновиќ: "Јас сум тој".  

Published on Aug 4, 2012 by Darko Ilievski

 • Лингвистички аспекти језичких контаката и утицаја: Х. Божиков према Б. Конеском подражава, преноси синтаксичке обрасце, адаптира (ђ > џ у речи госпоџица). Србизме су блиски сарадници и пријатељи С. Верковића "усвојили у контакту са њим". 
 • Пример употребе везника дакле, омиљене речи у писмима Верковића: "<...>; дакле ум имам, ама пари немам";
 • Пример употребе везника али: "али понеже јазе сега ки ги земам";
 • Пример употребе речи госпоџа: "ох, госпоџа";
 • Б. Конески у раду истиче да С. Верковић своју поверљиву мисију назива траговина (мак.
  трговија).


Пример савремених екстралингвистичких утицаја у медијима. DNK feat. Ena - "Од утро до мрак" (explicit)

Published on Jun 22, 2011 by prodjone

Нема коментара:

Постави коментар

Напомена: Само члан овог блога може да постави коментар.