***** СЛАВЯНСКОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ И ИСКУССТВО / SLAVIC LINGUISTICS AND ART *****

недеља, 15. децембар 2013.

ОЛИМПИАДА ПО ЛИНГВИСТИКЕ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ


ЗАДАТАК БР. 4 (20 БОДОВА) 

 (Аутор задатка је Александар Бердичевски, докторант из лингвистике на Универзитету у Бергену, Шведска. Подаци који су овде дати су мало поједностављени.)


Једно од главних достигнућа у генетици је било дешифровање генетског кода - стварање иРНК - полипептидног речника. Полипептиди (протеини) су градивни блокови свих живих организама. Полипептидни молекули су ланци који се састоје од аминокиселина (означаваних као Arg, Leu, Phe итд.), и баш редослед аминокиселина у полипептиду одређује његове особине. Када ћелије синтетизирају полипептиде, прате инструкције записане у молекулима информативне рибонуклеинске киселине (иРНК), ланцима који се састоје од четири нуклеотида (означавана као U, C, A, G). Ако ћелија користи као шаблон следећи низ иРНК: 

АUGUCGAGAAGUCACACCCCACCUUCCGAAUCUAGCCUCAAGAAUCUAGCUCGUGGCCGGAUCUAUACACGAU

GAAUGAGGUGGUGUCUUGUGUGCGAGUUAUUCUAAAUGAACCGCUAGAUGGGUCAUGCGCCGGACGUAGGAUU

GUUUCAGGCACCCACUAUUCUGUACGUCCAAAUAGAUAAAGUUGCCUCA,
 
биће синтетизовани следећи полипептиди:

• Met-Ser-Arg-Ser-His-Thr-Pro-Pro-Ser-Glu-Ser-Ser-Leu-Lys-Asn-Leu-Ala-Arg-Gly-Arg-Ile-Tyr-Thr-Arg
• Met-Arg-Trp-Cys-Leu-Val-Cys-Glu-Leu-Phe
• Met-Asn-Arg
• Met-Gly-His-Ala-Pro-Asp-Val-Gly-Leu-Phe-Gln-Ala-Pro-Thr-Ile-Leu-Tyr-Val-Gln-Ile-Asp-Lys-Val-Ala-Ser

(а) Ћелија користи следећи низ иРНК: 
AUGUUAACGUUCUAAAUGUGGGGGGGACACCAG

Који (које) полипептид(е) ће она да синтетише?

(б) Ћелија је синтетизовала следећи полипептид: Met-Lys-Cys-Ile

Који (које) низ(ови) иНРК је могла да искористи?

(ц) Парови нуклеотида се понекад називају корени и сврстају у две групе: јаки корени и слаби корени. Примери јаких корена су CU, GU, AC, GG. Примери слабих корена су AU, UA, UG, AA. 

Класификујте све остале корене.


Pictures of University of Iceland, taken in January 2012 by Armann Gunnarsson

Uploaded on Jan 30, 2012 by OldNorseStudies

Нема коментара:

Постави коментар

Напомена: Само члан овог блога може да постави коментар.