***** СЛАВЯНСКОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ И ИСКУССТВО / SLAVIC LINGUISTICS AND ART *****

уторак, 17. децембар 2013.

DERIVATOLOGIJA (BiH, SR, HR, CG)


GLAGOLSKE IMENICE NA -NJE


Литература: Б. Ковачевић, Глаголске именице на -ње у српском језику и герунд у енглеском
Грађа за истраживање: М. Јоцић (студент), Глаголске именице у делу „Проклета авлија“ Иве Андрића (семинарски рад)

  • T. Trezner (1970) (tvorba glagolskih imenica od svršenih glagola, u daljem tekstu gl. im.): A) gl. imenicu tvori svrš. gl. sa neglagolskom osnovom dobijen od neglagola; B) gl. im. ne tvori svrš. gl. sa glagolskom osnovom (up. oduševiti - oduševljenje : pročitati - 0); "valja imati na umu porijeklo, nastanak svrš. gl."; analogijski oblici: 1. gl. im. na -nje tvori svrš. gl. sa glagolskom osnovom bez osnovnog oponima u trajnim gl. (osloboditi - oslobođenje - 0); 2. gl. im. na -nje tvori svrš. gl. sa glagolskom osnovom, koji se semantički razlikuje od svoga oponima u trajnim gl. (uzbuditi - uzbuđenje - buditi); gl. im. razvrstava na apstraktne ("od glagola s izvršenim početkom radnje", npr. uzbuđenje) i konkretne ("glagoli s izvršenim svršetkom radnje", npr. uzvišenje < brdo).
  • Б. Ковачевић (2008): 1) Клајн 2003 разликује а) глаголске именице добијене од глагола помоћу суфикса -ње и б) девербативне именице добијене додавањем других суфикса на гл. основу; 2. у граматикама Маретић 1963, Брабец и др. 1968, Стевановић 1991, Катичић 1986, Барић и др. 1997, Клајн 2003 гл. им. су им. изведене од гл. помоћу суф. -ње (и -ће); у Пипер и др. 2005, Станојчић и Поповић 2004 гл. им. су и именице изведене од гл. помоћу других суфикса; 3) према Вуковић 1950 и Клајн 1998 не може се увек од несврш. гл. творити гл. им. на -ње (нпр. од модалних гл. моћи, смети, требати, гл. типа гинути и др.); Б. Ковачевић (2009): 1. обично се гл. им. сврставају у апстрактне именице; 2. под гл. им. Стевановић 1986, Летић и Вуксановић 2003 подразумевају само им. изведене од гл. помоћу суф. -ње; према Кликовац 2004/2005, Николић и др. 2003 и Станојчић и Поповић 2004 гл. им. су и оне које су изведене од глагола помоћу других суфикса.


Autorice: Irina Žnidar i Hany Tutan (2013)

Film prikazuje čekanje djevojke u parku željezničkog kolodvora. Efekt čekanja je pojačan recitacijom djevojke i gitarskim instrumentalom Balaševićeve pjesme „Bezdan". Film je nastao u sklopu kolegija "Audio i video obrada" na drugoj godini Učiteljskog studija Odjela za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli.

Published on Jun 4, 2013 by Odjel OOZ

Нема коментара:

Постави коментар

Напомена: Само члан овог блога може да постави коментар.