***** СЛАВЯНСКОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ И ИСКУССТВО / SLAVIC LINGUISTICS AND ART *****

среда, 4. децембар 2013.

ЛЕКСИЧЕСКАЯ КОНТАКТОЛОГИЯ


Хуан Октавио Пренс (Аргентина)

РЕЧ СРБИЈА У ШПАНСКОМ ЈЕЗИКУ

Литература: Х.О. Пренс, Реч "Србија" у шпанском језику. Анали Филолошког факултета, бр. 8, Београд, 1968, 233-240.

Колебањa: Serbia / Servia < Србија; serbio / servio < српски

Облици Servia, servio, -via први пут се срећу у 12. издању речника "Краљевске шпанске академије" (КША) из 1884. (бележење фрикативног лабиодентала [v]). Не наводе се разлози за употребу графеме v. У "Енциклопедијском хиспаноамеричком речнику" из 1896. среће се облик Serbia (бележи се билабијални оклузив [b]), али и облик Servia. Присутна су колебања у др. лексикографским изворима. Предност се даје писању са v.

Шпански не познаје вокално [r], групу sr+вокал, као ни групу sl+вокал (ликвидно s ишчезава помоћу протетичког е или и код латинских речи или речи из др. језика који имају слогове непостојеће у латинском, уп. Eslovenia < Slovenija). Норма не важи у случају српског вокалног [р] и [л]. [S] није ликвидно (поштује се утицај језика даваоца). У шпанском постоји само безвучни фрикативни лабиодентал. Звучни парњак није се неметнуо. Графема b означава оклузивни билабијал "у почетној позицији и после неких консонаната, а фрикатив у интервокалној позицији; после л или р нејасан је". Графичко колебање је резултат несигурности у изговору одговарајућих гласова.

Закључак. Погрешна графија је резултат непознавања прозодије и етимологије. Графемама b и v одговара билабијални сугласник, некада оклузивни, некада фрикативни. Писање са v, иако чешће, је "постепена декаденција", међутим, постоји опредељење за писање са b што је у сагласности са утврђеном нормом у речнику КША. 

1) El Diccionario de la lengua española, Real Academia Española (2001): serbio, bia // servio, via; 2) El Diccionario panhispánico de dudas (2005): Serbia Servia (serbio servio); 3) El Diccionario esencial de la lengua española (2006): serbio, biaservio, via.Инсерти из филма "Одумирање" (2013) 

Published on Jun 14, 2013 by FilmOdumiranje

Нема коментара:

Постави коментар

Напомена: Само члан овог блога може да постави коментар.