***** СЛАВЯНСКОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ И ИСКУССТВО / SLAVIC LINGUISTICS AND ART *****

петак, 9. мај 2014.

ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ КОНТАКТОЛОГИЯ


DODIRI HRVATSKOGA SA MAĐARSKIM JEZIKOM: PERIODIZACIJA

Literatura: 

  • od kraja IX. stoljeća: doticaj Hrvata i Mađara (zbog doseljavanja Mađara u Panonsku nizinu);
  • razdoblje otprilike od XIII. (Hadrovics 1942) do početka XV. stoljeća (Žagar-Szentesi 2005): pojava hungarizama u kajkavskoj crkvenoj terminologiji (Žagar-Szentesi 2005), "ali i uz druga polja kulturnog i društvenog-političkog života" (Katalinić 2013);
  • prve potvrde (Žagar-Szentesi 2005; Katalinić 2013) iz druge polovice XVII. stoljeća: hungarizmi se vezuju "za poljoprivredu i seosku kulturu Hrvata" na istoku hrvatskoga govornog područja (u slavonskom štokavskom dijalektu);
  • XVIII. i XIX. stoljeće: period slabljenja utjecaja mađarskog jezika; "zamah purizma u Hrvata" (Žagar-Szentesi 2005), otpor prema mađarizaciji; značajnu skupinu predstavljaju kalkovi;
  • XX. stoljeće: poslije raspada Austro-Ugarske Monarhije (1918) "jezični dodiri izmedju hrvatskog i mađarskog svedeni su na najmanju mjeru" (Žagar-Szentesi 2005); ograničavanje mađarskoga utjecaja na pogranični prostor i "intimno posuđivanje" (Katalinić 2013);
  • Zaključak: minimalan je utjecaj mađarskog jezika na standardni hrvatski jezik; filolozi su utvrdili da u hrvatskom jeziku postoji 39 (M. Gulešić, 1999) ili četrdesetak hungarizama (M. Dürrigl, 1988); na supstandardnoj razini prisutno je oko 170 hungarizama (ekscerpirani su iz rječnika); hungarizmi u čakavskom dijalektu su posuđeni iz kajkavskog (Katalinić 2013).Kecskeméti Katona József Színház, 2013/2014 évad ajánló

Published on 21 Oct 2013 by kecskemetikatona

Нема коментара:

Постави коментар

Напомена: Само члан овог блога може да постави коментар.