***** СЛАВЯНСКОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ И ИСКУССТВО / SLAVIC LINGUISTICS AND ART *****

субота, 31. мај 2014.

СЛОВЕНСКИЙ ЯЗЫК


NEKATERI BESEDOTVORNI TIPI PSEVDONIMOV V SLOVENSKI PUBLICISTIKI DRUGE POLOVICE 19. STOLETJA

Literatura: Martina Orožen (Ljubljana), Besedotvorne značilnosti psevdonimov v slovenski publicistiki 19. stoletja. Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku. XXVII-XXVIII, Novi Sad, 1984-1985: 575-581.


NPo - nominalna podstava; Po2 - "podstava se veže s krnjenim določajočim morfemiziranim delom zloženke" (Orožen 1984-1985: 578); PPo - priimkovna hišnoimenska podstava; TNPo - toponimična neizpeljana podstava; TIPPo - toponimična izpeljana predložna podstava; PNPo - priimkovna nemotivirana podstava; PIPo - priimkovna izpeljana podstava; ZTPo - zložena toponimična podstava; NTPo - nesastavljena toponimična podstava; M -  medpona; P - pripona.

Zloženke

1. NPo + M (-o-, -i-) + Po2 + [P (ø)]: Radoslav, Radislav, Ljubomir
2. NPo + M (-o-) + Po2 + P (ø): Domoljub 

Izpeljanke

1. NPo + P (-ov): Tonekov
2. PPo + P (-ov/-ev): Janez Cerkvenikov, L. Nožarjev
3. NPo + P (-ič/-ic/-ovič/-evič): Jugovic, Jedrovič
4. TNPo + P (-ski/-ški/-čki): Murski, Bleški, Rečki
5. TIPPo + P (-ski/-ški/-cki): Podlipski, Podgoriški
6. PNPo + P (-ski/-ški/-cki): Idrijanski
7. PIPo + P (-ski/-ški/-čki): Orlovski
8. ZTPo + P (-ski/-ški): Černogorski, Černoverški
9. NTPo + P (-an/-jan/-čan/-šan/-anin): Ločan, Dvorčan, Istrijan, Gradišan, F.K. ŽavčaninKobo Abe - "Prijatelji" (Slovensko narodno gledališče, Ljubljana)

Published on 6 Jan 2014 by SNGDramaLjubljana

Нема коментара:

Постави коментар

Напомена: Само члан овог блога може да постави коментар.