***** СЛАВЯНСКОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ И ИСКУССТВО / SLAVIC LINGUISTICS AND ART *****

субота, 31. мај 2014.

ФРАЗЕОЛОГИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА

Отрывки из т/с "Сталин Live" (2007)

Published on 10 June 2014 by pera detlic
СЛОВЕНСКИЙ ЯЗЫК


NEKATERI BESEDOTVORNI TIPI PSEVDONIMOV V SLOVENSKI PUBLICISTIKI DRUGE POLOVICE 19. STOLETJA

Literatura: Martina Orožen (Ljubljana), Besedotvorne značilnosti psevdonimov v slovenski publicistiki 19. stoletja. Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku. XXVII-XXVIII, Novi Sad, 1984-1985: 575-581.


NPo - nominalna podstava; Po2 - "podstava se veže s krnjenim določajočim morfemiziranim delom zloženke" (Orožen 1984-1985: 578); PPo - priimkovna hišnoimenska podstava; TNPo - toponimična neizpeljana podstava; TIPPo - toponimična izpeljana predložna podstava; PNPo - priimkovna nemotivirana podstava; PIPo - priimkovna izpeljana podstava; ZTPo - zložena toponimična podstava; NTPo - nesastavljena toponimična podstava; M -  medpona; P - pripona.

Zloženke

1. NPo + M (-o-, -i-) + Po2 + [P (ø)]: Radoslav, Radislav, Ljubomir
2. NPo + M (-o-) + Po2 + P (ø): Domoljub 

Izpeljanke

1. NPo + P (-ov): Tonekov
2. PPo + P (-ov/-ev): Janez Cerkvenikov, L. Nožarjev
3. NPo + P (-ič/-ic/-ovič/-evič): Jugovic, Jedrovič
4. TNPo + P (-ski/-ški/-čki): Murski, Bleški, Rečki
5. TIPPo + P (-ski/-ški/-cki): Podlipski, Podgoriški
6. PNPo + P (-ski/-ški/-cki): Idrijanski
7. PIPo + P (-ski/-ški/-čki): Orlovski
8. ZTPo + P (-ski/-ški): Černogorski, Černoverški
9. NTPo + P (-an/-jan/-čan/-šan/-anin): Ločan, Dvorčan, Istrijan, Gradišan, F.K. ŽavčaninKobo Abe - "Prijatelji" (Slovensko narodno gledališče, Ljubljana)

Published on 6 Jan 2014 by SNGDramaLjubljana

петак, 30. мај 2014.

РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ


РУСКИ ЈЕЗИК ПОСЛЕ ПРВОГ СВЕТСКОГ РАТА

 • Литература: Дара Дамљановић, Руски језик у Србији. Уџбеници до 1941. године. Филозофски факултет, Београд, 2000.
Статус руског језика "увек је зависио од нивоа 
и квалитета друштвено-политичких односа 
између две земље". (Дамљановић: 2000: 143)

 • Дипломатски односи између Краљевине СХС и Русије (Совјетског Савеза) после Октобарске револуције: односи су прекинути (до 1940. године);
 • Званичне везе: везе су замрзнуте;
 • Услови за наставу руског језика: веома су неповољни; дошло је до редукције наставе;
 • Настава руског језика у школама: у већини школа укинута је настава руског језика;
 • Друштво за живе језике и књижевности: ово Друштво, које су основали београдски наставници страних језика 19. 11. 1920. године, није уврстило руски језик у нови наставни план за гимназије (1921);
 • Настава руског језика у учитељским школама: настава је постепено угашена; од школске 1930/31. године руски језик се више не предаје;
 • Настава на Филозофском факултету Универзитета у Београду: руски језик се предаје као главни и други стручни предмет;
 • Настава у другим просветним установама: руски језик се предаје у Војној академији, Теолошком факултету, богословијама, Музичкој академији;
 • Министарство просвете: двадесетих година издаје наредбу о учењу словенских језика (руског, чешког или пољског) у седмом и осмом разреду реалних гимназија; због недостатка одговарајућег кадра повлачи наредбу;
 • Уџбеници: почетком Првог светског рата уништено је у току штампе прво издање капиталног дела из руске фонетике и ортоепије Радована Кошутића; друго издање објављује 1919. године Руска академија наука; одштампани су треће издање средњошколске граматике М. Анђелковића (1922), треће издање уџбеника "Руски примери" Р. Кошутића (1926), прво издање гимназијског уџбеника С. М. Куљбакина (1929) и др.The seventh Kustendorf International Film and Music Festival

Published on 19 Jan 2014 by Kustendorf Festival

четвртак, 29. мај 2014.

ЛЕКСИЧЕСКАЯ СЕМАНТИКА СЕРБСКОГО ЯЗЫКА • Конверзиван базични семантички однос (радња актаната): обећавати мито / давати мито / примати мито
 • Семантичка конфигурација са фокусираним обећаваоцем даваоцем: обећати мито
 • Семантичка конфигурација са фокусираним обећаваоцем примаоцем: прихватити обећање мита
 • Семантичка конфигурација са фокусираним даваоцем понудити мито, нудити мито, дати мито, исплатити мито
 • Семантичка конфигурација са фокусираним примаоцем: узимати мито, примати мито, тражити мито, захтевати мито, изнудити мито
 • Семантички актанти ситуације: обећавалац мита / давалац мита / прималац мита
 • Сценариј оцене: негативна номинација
 • Фокусација: на средству размене / на радњи актаната / на приписаном својству, особини, релацији / на актантима
 • Премештање фокуса: 1. са вредносне ствари добијене подмићивањем или незаслужене користи на чин обећавања/давања/примања мита; 2. од првог актанта ка другом актанту; 3. од другог актанта ка трећем актанту; 3. од трећег актанта ка другом актанту
 • Концептуални параметри: Жеља, Власт, Закон, Мера, Норма, Обичај, Реализација циља


Our latest commercial for the Alfa Romeo MiTo.

Published on 17 Feb 2014 by Alfa Romeo Australia


Семни потенцијал у дефиницији лексеме мито

(илустративни примери су ексцерпирани преко претраживача Google)


 • сема са апстрактним значењем: подмићивање ("Инжењер је осумњичен за мито.");
 • сема са апстрактним значењем: незаслужена корист ("... понудити каo мито да његовом сину професори "прогледају кроз прсте" и омогуће му упис у наредну годину.");  
 • сема са денотативним значењем: вредносна ствар добијена подмићивањем ("Трећина испитаника тврди да је здравство област у којој се мито најчешће нуди.");
 • сема са денотативним значењем: вредносна ствар добијена изнудом (Он је "учествовао у рекетирању, односно примању мита од власника више фирми.")The Fiat 500 Abarth and Romanian model Catrinel Menghia

Uploaded on 23 Jan 2012 by CARJAM TV

среда, 28. мај 2014.

ЛЕКСИЧЕСКАЯ СЕМАНТИКАЯЗЫКОВОЙ АНАЛИЗ КАК СРЕДСТВО ПОНИМАНИЯ КУЛЬТУРЫ: ФАНТАЗИИ И РЕАЛЬНОСТЬПолит.ру

Published on 27 May 2013 by Полит Ру

уторак, 27. мај 2014.

СОЦИОЛИНГВИСТИКАСЛОЖНОСТЬ ЯЗЫКА И СТРУКТУРА ОБЩЕСТВАОткрытая лекция "Школы актуальных гуманитарных исследований" (17.12.2013). Александр Чедович Пиперски – сотрудник Центра социолингвистики ШАГИ, преподаватель кафедры компьютерной лингвистики Института лингвистики РГГУ.

Published on 26 Feb 2014 by Полит Ру

понедељак, 26. мај 2014.

ФРАЗЕОЛОГИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА • Джинн: "Убить его [злого колдуна], утопить, стереть в порошок?"
 • Алладин: "Нет, нет, зачем! Пусть уходит на все четыре стороны.""Aladdin's Secret Voyage". Story Theatre Company (Canada)

Uploaded on 20 Oct 2011 by TheSeamus62

недеља, 25. мај 2014.

ФРАЗЕОЛОГИЯ СЕРБСКОГО ЯЗЫКА


Ана Пејановић (Никшић), Радмило Маројевић (Београд)

ЊЕГОШЕВА ФРАЗЕОЛОГИЈАСедми округли сто поводом прославе двјеста година од рођења Петра II Петровића Његоша који је одржан у књижари Матице српске у Подгорици.

Published on 25 Apr 2014 by Матица српска Црна Гора

субота, 24. мај 2014.

ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ КОНТАКТОЛОГИЯ


РЕЧИ СЛОВЕНСКОГ ПОРЕКЛА У САВРЕМЕНОМ ТУРСКОМ ЈЕЗИКУ: ПРИМЕРИ

Литература: М. Ђинђић (Београд), Позајмљенице словенског порекла у савременом турском језику


kosa < (срп., хрв., рус.) коса, semaver < (рус.) самовар, şapka < (рус., буг., срп.) шапка, vişne < (буг., рус.) вишна // вишня, çar < (рус.) царь, pulluk < (буг., срп.) плуг, şaşlık < (рус.) шашлык, agitki < (рус.) агитка, agitprop < (рус.) агитпроп, aparatçik < (рус.) аппаратчик, artel < (рус.) артель, ataman < (рус.) атаман, balalaika < (рус.) балалайка, boyar < (рус.) боярин, votka < (рус.) водка, dekabrist < (рус.) декабрист, kazaçok < (рус.) казачок и др.


Türk Hava Yolları Iğdır Havalimanı reklamı (2014).

Published on 23 Apr 2014 by Daily vines compilations

петак, 23. мај 2014.

РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ


ТАЙВАНЬСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ: МЕЖДУНАРОДНОЕ РАДИО ТАЙВАНЯВесной 2013 года на Международное радио Тайваня пожаловали молодые русисты из трёх тайваньских университетов, где на постоянной основе существуют факультеты русского языка: Государственного университета Чжэнчжи, Тамканского университета (Даньцзян) и Университета китайской культуры Вэньхуа.

Published on 23 May 2013 by Канал пользователя vitrti
ТЕРМИНОЛОГИЯ


ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ ВИДЕОСЛОВАРЬ: 
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕДополнительная литература по теме


Published on 21 Jun 2013 by Морква Клуб

четвртак, 22. мај 2014.

МУЗЕИ ЯЗЫКОВ


MUSEU DA LÍNGUA PORTUGUESA - SÃO PAULOO Museu

Published on 1 Feb 2014 by Rafael Mollina
МУЗЕИ ЯЗЫКОВ


ВИРТУАЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО МУЗЕЮ РУССКОГО СЛОВА ГИМНАЗИИ № 1636 Г. МОСКВЫPublished on 13 Apr 2014 by Светлана Лаврентьева

среда, 21. мај 2014.

ЛИНГВИСТИКА

  
THE WORLD ATLAS OF LANGUAGE STRUCTURES

WALS Online is a publication of the Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology.Feature 138A: Tea
A Fragment of a Map. Show the Values for the Feature 138 A (Tea) on the Map (Click Here).


http://wals.info/British International School Vietnam

Published on 3 Dec 2012 by galaxypegasis2000

уторак, 20. мај 2014.

ЛИНГВИСТИКА


БАЗА ДАННЫХ ЯЗЫКИ МИРА
http://www.dblang.ru/Default.aspx


Интернет-версия БД «Языки мира» выполнена Р.Д. Ханукаевым под руководством В.Н. Полякова (ИЯ РАН, Москва). Ресурс создан при поддержке Российского гуманитарного научного фонда.Cushing Academy students and faculty visiting schools in Bhutan.

Published on 19 Apr 2012 by CushingAcademy (USA)

недеља, 18. мај 2014.

МЕТОДИКА


ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ НА ЗАНЯТИЯХ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУОтрывок из док. фильма "Я и другие" (реж. Ф. Соболев, 1971 г.)

Uploaded on 17 Mar 2009 by Liss9999Фрагмент одноименного ремейка фильма "Я и другие" Ф. Соболева 1971 года (реж. В. Бродский, 2010 г.).

Published on 5 Dec 2013 by Rodkom-TV

субота, 17. мај 2014.

ЛЕКСИКОЛОГИЯ СЕРБСКОГО ЯЗЫКАА) Вторичные коннотативные значения, свойственные слову (оценке) грех:


Б) Вторичные денотативные значения оценки грех или "устойчивые представления носителей языка о применении данной оценки" (Якушкина 2004: 436):
"Leviathan" is a documentary horror film painted in expressive primary colours on a black canvas. Documentary by Lucien Castaing-Taylor & Véréna Paravel, 2012, France/UK/US.

Published on 11 Nov 2012 by docuphileTV

петак, 16. мај 2014.

ИСТОРИЯ ПОЛОНИСТИКИ В ЛИЦАХ


JADWIGA PUZYNINA (WARSZAWA)Akademicka Telewizja Naukowa ATVN (2004)

"Autoportret profesor dr hab. Jadwigi Puzyniny - filologa języka polskiego, kierowniczki Pracowni Słownika Języka Cypriana Norwida na UW. Zajmuje się historią języka polskiego, słowotwórstwem, semantyką i leksykologią, a szczególnie językiem wartości." (ATN). "Odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2011). Wyróżniona m.in. Złotym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis (2007) i Medalem Uniwersytetu Warszawskiego (2008). W 2013 otrzymała ustanowioną przez Prezydenta RP nagrodę – medal "Zasłużony dla Polszczyzny" (Wikipedia).

Published on 7 Aug 2013 by TVIATVN

среда, 14. мај 2014.

ПОЛОНИСТИКА


INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU


Published on 5 Dec 2013 by Zbysław autortv

понедељак, 12. мај 2014.

ЛИНГВИСТИКА РЕКЛАМЫ


РУССКИЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ РЕКЛАМНЫЙ ТЕКСТ: ПРИМЕР • Денотативно-семантическое пространство ТРТ: мир реальный (справочные, юридические и нейминговые реквизиты);
 • Семантико-прагматическое пространство ТРТ: мир моделируемый ("гиперреальный мир видимостей или фантомов сознания") формируется прежде всего через имя турпредприятия;
 • Объязательные компоненты ТРТ: адресант-рекламодатель, туристский продукт и адресат;

Компания «Евросемья»
Ваше путешествие за мечтой! 
Из зимы в лето: экзотические туры на ГОА, о. Шри-Ланка, о. Бали, Мальдивы…
Каждому клиенту подарок от известных французских марок.
 «М. Арбатская», тел.: (095) 290-1810, 291-7216, тел./факс (095) 291-7471. 
Лиц. ТД 0011000 Сертификат РОСС RU. АЮ94. УЩЩ771Robocon 2013 Sri Lanka - University of Peradeniya (Sri Lanka).

Published on 21 Jul 2013 by isururivi

недеља, 11. мај 2014.

ФИЛОСОФИЯ


ФИЛОСОФИЯ ЗДРАВОГО СМЫСЛА ПО Р.А. МИГУРЕНКО • Обыденное понимание здравого смысла: понимание человека, который не находится в состоянии рефлексии; он "не определяет и не объясняет"; оценка "какого-то действия (поступка) с точки зрения общепринятых норм"; уровень понимания, требующий опытного потверждения;
 • Философское понимание здравого смысла (параметры философских интерпретаций): здравый смысл - это (1) "естественное по происхождению человеческое качество (инстинкт разумности; 'животная вера', 'врождённая способность' и т.п.)"; (2) "общее качество на уровне ментального"; (3) "коллективная интенциональность и матрица сознания"; (4) "универсальное знание"; (5) интуитивные истины, выполняющие различные функции; (6) "структура естественного (обыденного) языка / логический конструкт"; (7) система единичных истин, "организованная по принципу 'все во всем' и 'все сразу'"; открытая структура ("Инстинкт Разумности → Первичные (онтологические) установки на восприятие действительности как матрица сознания → Интуиция как способность (метод) непосредственного усмотрения первичных начал → Истина как результат и статус непосредственного знания → Функции (гносеологические): [Установка Сознания, Аксиома, Постулат, Норматив, Принцип, Метод, Критерий оценки] → Логический конструкт: [Суждение → Тезис, Аргумент, Вывод]."Scene from Indian movie "3 Idiots" (Hindi: ३ इडियट्स ) - 2009

Published on 18 May 2013 by Hakob Hambardzumyan

субота, 10. мај 2014.

РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ


Елена Сапрунова (Харидвар, Индия)

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ В ИНДИИ

Начальный этап обученияЗанятия по русскому языку в Университете Божественной культуры (Харидвар, Индия) проводит Елена Сапрунова. За два месяца индийские студенты стали говорить по-русски!

Published on 29 Sep 2013 by Nikolay Vasilikhin

петак, 9. мај 2014.

ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ КОНТАКТОЛОГИЯ


DODIRI HRVATSKOGA SA MAĐARSKIM JEZIKOM: PERIODIZACIJA

Literatura: 

 • od kraja IX. stoljeća: doticaj Hrvata i Mađara (zbog doseljavanja Mađara u Panonsku nizinu);
 • razdoblje otprilike od XIII. (Hadrovics 1942) do početka XV. stoljeća (Žagar-Szentesi 2005): pojava hungarizama u kajkavskoj crkvenoj terminologiji (Žagar-Szentesi 2005), "ali i uz druga polja kulturnog i društvenog-političkog života" (Katalinić 2013);
 • prve potvrde (Žagar-Szentesi 2005; Katalinić 2013) iz druge polovice XVII. stoljeća: hungarizmi se vezuju "za poljoprivredu i seosku kulturu Hrvata" na istoku hrvatskoga govornog područja (u slavonskom štokavskom dijalektu);
 • XVIII. i XIX. stoljeće: period slabljenja utjecaja mađarskog jezika; "zamah purizma u Hrvata" (Žagar-Szentesi 2005), otpor prema mađarizaciji; značajnu skupinu predstavljaju kalkovi;
 • XX. stoljeće: poslije raspada Austro-Ugarske Monarhije (1918) "jezični dodiri izmedju hrvatskog i mađarskog svedeni su na najmanju mjeru" (Žagar-Szentesi 2005); ograničavanje mađarskoga utjecaja na pogranični prostor i "intimno posuđivanje" (Katalinić 2013);
 • Zaključak: minimalan je utjecaj mađarskog jezika na standardni hrvatski jezik; filolozi su utvrdili da u hrvatskom jeziku postoji 39 (M. Gulešić, 1999) ili četrdesetak hungarizama (M. Dürrigl, 1988); na supstandardnoj razini prisutno je oko 170 hungarizama (ekscerpirani su iz rječnika); hungarizmi u čakavskom dijalektu su posuđeni iz kajkavskog (Katalinić 2013).Kecskeméti Katona József Színház, 2013/2014 évad ajánló

Published on 21 Oct 2013 by kecskemetikatona

четвртак, 8. мај 2014.

ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ КОНТАКТОЛОГИЯ


ЛЕКСИЧКИ УТИЦАЈ СЛОВЕНСКИХ ЈЕЗИКА НА РУМУНСКИ ЈЕЗИК: ПЕРИОДИЗАЦИЈА

Први период: VI и почетак VII века; долазак Словена на Балканско полуострво (према Емилу Петровићу, в. Р. Јовановић, линк); VI-IX в. (према A. Rosetti, 1953: 14);

Други период: до XIII, односно XIV века; фаза румунско-словенске симбиозе (према Емилу Петровићу, в. Р. Јовановић, линк); до XII века; словенски реликти у румунском језику (према A. Rosetti, 1953: 14; Р. Флора, 1962);

Трећи период: од XIV века; период израженог утицаја словенских језика на румунски језик у области лексике (према Емилу Петровићу, в. Р. Јовановић, линк); од XIII века (према A. Rosetti, 1953: 14);

Четврти период (карактеристичан за румунске банатске говоре): до 1918. године и од 1918. до данас; период директног контакта Срба и Румуна у оквиру Аустријског царства и Аустроугарске; србизми се срећу у свим румунским банатским говорима; од 1918. године до данас интензиван је српски лексички утицај на говор банатских Румуна у Србији.
Примери 
србизама према критеријуму употребе (припадност општој и посебној лексици):
кликните на линк


Статистика:
Према A. Rosetti ("Mélanges de linguistique et de philologie", 1947: 333) око 5800 речи у румунском језику је јужнословенског порекла.
Published on 7 May 2014 by pera detlic and Alina Neagu

среда, 7. мај 2014.

ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ КОНТАКТОЛОГИЯ ДЛЯ РУСИСТОВ


ВЛИЯНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА НА ФОРМИРОВАНИЕ АЛБАНСКОЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ: ПРИМЕРЫ

Литература: Э. Ляфе (Тирана), Развитие книжной лексики албанского языка во второй половине XX в. (влияние русского языка), Studia Linguistica et Balcanica. Санкт-Петербург, 2001: 346-352.

 • алб. bërthamore < рус. модель ядерный (# - заменен прежний албанский термин романского происхождения nuclear);
 • алб. ndryshore < рус. переменная (# алб. variabël);
 • алб. përndarje < рус. распределение (# алб. distribution);
 • алб. qendërikës < рус. центробежный  (# алб. centrifug);
 • алб. ujëmbledhës < рус. водохранилище (# алб. rezervuar).Shkodra (Albania), the cycling city!

Uploaded on 7 Dec 2011 by mobalb