***** СЛАВЯНСКОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ И ИСКУССТВО / SLAVIC LINGUISTICS AND ART *****

субота, 30. август 2014.

ХОРВАТСКИЙ ЯЗЫК


Marko Samardžija (Zagreb) 

HRVATSKA PRAVOPISNA KOLEBANJA I JEZIČNA POLITIKA U DRUGOJ POLOVICI 19. STOLJEĆAZagrebačka slavistička škola, 43. hrvatski seminar za strane slaviste "Jezične, kulturne i književne politike", Dubrovnik, 29. 8. 2014.

Published on 30 Aug 2014 by ajdukovicj

четвртак, 28. август 2014.

ХОРВАТСКИЙ ЯЗЫК


Ivo Pranjković (Zagreb) 

HRVATSKA JEZIČNOPOLITIČKA SITUACIJA U PRVOJ POLOVICI 20. STOLJEĆAZagrebačka slavistička škola, 43. hrvatski seminar za strane slaviste "Jezične, kulturne i književne politike", Dubrovnik, 28. 8. 2014.

Published on 28 Aug 2014 by ajdukovicj

среда, 27. август 2014.

ХОРВАТСКИЙ ЯЗЫК


Lada Badurina (Rijeka) 

STANDARDIZACIJA ILI RESTANDARDIZACIJA HRVATSKOGA JEZIKA U 90-IM GODINAMA 20. STOLJEĆAZagrebačka slavistička škola, 43. hrvatski seminar za strane slaviste "Jezične, kulturne i književne politike", Dubrovnik, 27. 8. 2014.

Published on 27 Aug 2014 by ajdukovicj